MAKLUMAT KORPORAT


VISI

Mewujudkan usahawan pembinaan Bumiputra yang berkualiti dan berdaya saing selaras dengan matlamat MPPB menjelang 2020.


MISI
  • Mewujudkan kontraktor yang berkeupayaan dalam semua bidang kerja.
  • Membantu meningkatkan keupayaan usahawan pembinaan Bumiputra untuk bersaing dalam pasaran terbuka.

OBJEKTIF
  • Menambahkan sistem pendaftaran sedia ada selaras dengan keperluan semasa.
  • Memastikan kontraktor yang berdaftar adalah berkualiti.
  • Meningkatkan keupayaan dan kepakaran terkini kepada kontraktor Bumiputra.
  • Memastikan kontraktor Bumiputra terlibat secara aktif di dalam projek - projek.


1 comment: